top of page

Baggrund

Meget af det, jeg har lært og bruger i min virksomhed skylder jeg et helt livs arbejde med eurytmien og undervisning af børn på Steinerskoler.

 

At motivere børn på alle klassetrin til at bevæge sprog og musik på en måde, som er meningsfuld og begejstrende, kan ikke gøres med vilje og autoritet alene. Man kan kun bevæge sig selv. Det gør man når der er varme, fællesskab og meningsfuldhed til stede.

 

At facilitere en procesdag på en arbejdsplads er på mange måder som at komponere en eurytmitime med en klasse. At sikre at de udfordres uden at udtrættes, at opmuntre og gøre noget, der bekræfter, at skabe bevidsthed om det, der sker imellem dem og vide, at vi kun lykkes med at skabe kunst og resultater når vi alle arbejder med. Det er på mange måder det, der er min opgave som facilitator når udvikling og forandring skal ske.

 

Jeg har i årenes løb vævet proces- og coachredskaber og teori ind i dette erfaringstæppe, og lært af dygtige forgængere indenfor systemisk arbejde, socialøkologi og Teori U. Tilsammen udgør det den erfarings- og vidensbase, jeg trækker på i mit arbejde.

 

Socialøkologien, som oprindelig er udviklet af hollænderen Bernard Lievegoed,  er mit grundlag, og hvad jeg har lært omkring det, skylder jeg især Hans Brodal, Sverige og Finn Einar Kollstrøm, Norge, som jeg i en årerække arbejdede sammen med i SEA Quinta.

 Teori U er en direkte forlængelse af den metode og tænkning, der ligger til grund for den måde, vi i SEA Quinta arbejder på. Derfor har det været naturligt for mig at videreuddanne mig indenfor dette og integrere det i mine kurser omkring Indre Lederskab.

 

Her har den systemiske opstilling vist sig velegnet som metode til at arbejde med det, der i Teori U hedder ”den blinde plet” – det, der er til stede lige under bevidstheden, hvor den kreative og intuitive evne må vågne. Der hvor man ikke blot vil betvinge fremtiden, men også lytter til, hvad den kalder på.

 

I vor tid må vi være os vort sociale, globale og menneskelige ansvar bevidst. Vi er alle afhængige af hinanden og påvirker med vore valg og handlinger  - det må vi vågne op til bevidsthed omkring. Vi kan ikke overskue det hele, men vi kan bestræbe os på at træde ud af vores egen bekvemme-lighedszone og ind i vore venners og fjenders og nabo-landes sko og opleve verden fra deres perspektiv. I stort og småt at tænke DE ANDRE med og skabe bevidsthed i mellemrummet mellem dem og os– det er en nødvendighed i vor tid hvis vi vil styrke sammenhængskraft og modvirke splittelse og konflikt.

 

Idealisme, ordentlighed og konkrete resultater kan og skal gå hånd i hånd. Det har været min bestræbelse i Inter-Mezzo fra dag 1.

 

Inter-Mezzo har været i konstant vækst siden 2004, alene på baggrund af anbefalinger og kunder, der kommer igen. Jeg håber, jeg kan tage det som vidnesbyrd for, at jeg lever op til mine idealer, gør det, jeg siger og leverer konkrete, professionelle og holdbare resultater.

I Intermezzo gør jeg en dyd ud af at leve op til mine idealer, gøre det, jeg siger og levere 

konkrete, professionelle og holdbare resultater 

Erhvervserfaring

 

2005-2016

Selvstændig i Inter-Mezzo, kurser, konsulentopgaver, undervisning, coaching, systemisk opstilling, stresshåndtering og supervision

2016

Indtrådt i Allergicas bestyrelse

 

2013-2016

Udviklet og afholdt efteruddannelsen Mentoring og ungdomscoaching - samtalen som redskab til trivsel og fastholdelse på gymnasier og HF, 5 hold

 

Kurser i Den gode elevsamtale på en lang række gymnasier oa. ungdomsuddannelser
Udviklet efteruddannelsen 

Indre lederskab- skabende ledelse – 3 moduler – 4 hold

Facilitering af udviklings- samarbejds- og visionsprocesser på virksomheder, skoler, børnehaver, sygehuse, kommuner

Stresshåndtering i Haderslev kommune

Teamudvikling i hjemmeplejen Herning
Mentoruddannelse,

VIA univercity, Aarhus

 

2013

Udgivet bogen: Den gode elevsamtale. En coachende tilgang til mødet med unge. Akademisk forlag

 

2012:

Medforfatter til bogen: Indblik i eurytmien
Tilknyttet Silkeborg kommune som ekstern coach (en del af kommunens kriseteam)
 Underviser på

Coaching i organisationer, ledelseslinjen på akademiuddannelserne
Kursusvirksomhed: Den gode elevsamtale, Kurser i målsætning, motivation og livsvalg for unge,
Leder af mentoruddannelse for Jobcenter Århus og jobcenter Silkeborg

 

2009-2011:
- Projektleder i ”Fra udsat til ansat”, (Servicestyrelsen) hos Kursuscenteret Silkeborg.

Har udviklet og afviklet mentorkurser, dialogkurser for virksomheder og jobkonsulenter– den svære samtale, anerkendende kommunikation, coaching, konflikthåndtering, forandringsledelse.

Stået for uddannelsesforløbet ”Coaching i organsiationer” på Akademiuddannelesen
 

2008-2011
Ungdomscoaching og Netværksdannelse:

Et treårigt projekt, som jeg udviklede i samarbejde med Region Midt, Silkeborg gymnasium AMS Coaching og Event. 35 gymnasie- HF- HHX, HTX , Teknisk skole og Handelsskole lærere i Region Midt gennemgik et etårigt uddannelsesforløb i ungdoms coaching – med efterfølgende supervision og individuelle coaching samtaler
 

2007-2009:
I samarbejde med Trivselsgruppen, Silkeborg, udviklet Trivselsagentuddannelse, med opfølgende trivselsaktiviteter, bl.a  for SIlkeborg Kommune, Danfoss, Post Danmark, Grundfos, Energi Midt.

2004-2013:
Ledelsesudvikling i samarbejde med

SEA Quinta, Norden

Konsulentopgaver og kurser i Sverige og Danmark med SEA QUINTA

Proceskonsulentopgaver i kommuner, virksomheder, skoler og børnehaver
Individuel coaching i mit coachkontor
Coachingkurser for AOF, Kursuscenteret Silkeborg, Akademiuddannelsen
Foredragsvirksomhed i hele landet
Undervisning, kurser, mv (stresshåndtering, coaching, organisationsudvikling…)
Eurytmiundervisning
 

2004:
 Dannede eget firma, Inter-Mezzo, samt trådte ind i det nordiske socialøkologiske konsulent-fællesskab, SEA Quinta
 

1985-2015:

Eurytmiundervisning på Rudolf Steinerskolen i

Silkeborg,  i  Steinerbørnehaver, kurser,

pædagogseminarier, mm
 

Uddannelser og kurser

 

2016

Familieopstilling, Morten Hjort

 

2014-15 

Mastertraining i organisationsopstilling, Uddannet facilitator i systemisk opstillingOrgansiations

opstilling, ISFO

 

2012-13

 Uddannelse i Systemisk opstilling ISFO

 Kursusforløb:  Bæredygtig fælles skaben. Om Teori U. SteenHildebrandt,

Michael Stubberup, Arawana

 

2011

TFT-uddannelse, Triune Intitute, Henrik Lund

2008-08; Attractor proceskonsulent-, teamcoach og coachuddannelse

 

2004-05

Socialøkologisk Ledelsesudvikling,

SEA Quinta 

 

2002-03 

Trivselskonsulent og coachuddannelse, ID Business Academy

(Ole Vadum Dahl)

 

1997-98

Uddannnelse i erhvervseurytmi, Academy for eurythmy in the workingplace,

Annemarie Ehrlich

 

1981-1985

Eurytmi uddannelse i England, derefter København, til sidst Holland 

 

1979-1981

Bifag i nordisk litteratur på Århus Universitet

 

1975-1978

Åbenrå statsskole, samfundssproglig student

til toppen af siden

bottom of page