top of page
Figurer til opstilling.jpg
Fugle.jpg

Lær at skabe gode fællesskaber, gode relationer og løse konflikter

Sted

Stenstruplund Kursuscenter
Jernbanegade 2
5771 Stenstrup

Dato og tid

10-01-2024 10:00 - 11-01-2024 16:00

Kontakt

Tilmelding skal ske ved at skrive til Lotte Juul Lauesen på lottejuul@inter-mezzo.dk seneste den 17. november 2023. 

Kurset afholdes onsdag den 10. januar, kl. 10,­ til torsdag den 11. januar 2024, kl. 16. 

Pris
5.250 kr. + moms, inkl. overnatning i enkeltværelse og økologisk forplejning to dage.

Undervisere

Mette Nordahl og Lotte Juul Lauesen

Kursus Opstilling.jpg

Lær at skabe gode fællesskaber, gode relationer og løse konflikter

Formål
Kurset kvalificerer dig til at facilitere dynamiske processer med klassen og med den enkelte elev. Du vil lære metoder, hvor du bruger både kroppen, rummet og bevidstheden til at komme bag symptomerne og ind i kernen af elevens hhv. klassens givne problematik og derved skaber en kulturforandring i klassen.

Metoderne er effektive og velegnede til at åbne og forsone problematikker, der almindeligvis er vanskelige at få fat på, og du får konkrete øvelser, du kan implementere med det samme.

Indhold
Vi vil arbejde med et systemisk blik på klassen og eleven og lære systemisk opstilling som metode til at eksternalisere problemet. Som metode og mindset kan det bruges i både klasserumsledelse, konflikthåndtering og i samtalen med den enkelte elev:

  • Eksternalisering i samtalen – hvad, hvorfor og hvordan?

  • Facilitering af dynamiske gruppeprocesser i klassen – hvordan skaber man det gode fællesskab?

  • Systemisk opstilling som fænomenologisk metode – hvordan kan der skabes bevægelse i det, der er fastlåst?

  • Positioner i samtalen med eleven og klassen – hvilken position skal jeg indtage som lærer/mentor?

  • Konflikter i et læringslys – hvad er symptomet bag symptomet, og hvordan opløser vi konflikten?

Arbejdsform
Kurset vil være praksisorienteret med oplæg, der omsættes i praktiske øvelser. Vi vil arbejde med udgangspunkt i jeres egne erfaringer, og principperne vil blive demonstreret i praksis. Der vil være en høj grad af deltagerinvolvering og en vekslen mellem individuelt arbejde, øvelser to og to og gruppeprocesser. Deltagerne vil få udleveret skriftligt materiale, hvor metodernes anvendelighed i daglig praksis beskrives.

Kurset har været afholdt for SPS-vejledere, elevcoaches, mentorer og studievejledere samt som overbygning på basisuddannelsen i Den gode elevsamtale og udbygges nu med PAF-redskaber.

Målgruppe
Studievejledere, mentorer, SPS-vejledere, teamlærere og tutorer på alle ungdomsuddannelser.

Underviser
Lotte Juul Lauesen og Mette Nordahl.

bottom of page