top of page
Bog.jpg
Kompasset med tekst.jpg

Læringskompasset - et redskab til klasse- og selvledelse

Læringskompasset - et redskab til klasse- og selvledelse

To dages internat

For alle, der vil blive bedre til at lede sig selv og facilitere gode læringsprocesser. .

Sted

Danhostel Kolding

Ørnsborgvej 10

6000 Kolding

Dato og tid

13-04-2023 10:00 - 14-04--2023 16:00

Kontakt

Tilmelding skal ske ved at skrive til Lotte Juul Lauesen på info@inter-mezzo.dk.

Tilmeldingsfrist: 15.03

 Max 12 deltagere. 

Pris 
4.950 eksk. moms, inkl. overnatning og forplejning to dage. 

Kursus Opstilling.jpg

Læringskompasset - et redskab til klasse- og selvledelse

Formål 
Som lærer og leder er du dit eget redskab. På dette kursus får du med læringskompasset en måde at vedligeholde og justere dit eget redskab på. Du vil blive præsenteret for læringskompasset i.f.t. planlægning af læringsforløb, klasserumsledelse, evaluering og selvledelse. Kursets formål:
- At bruge læringskompasset til at skabe overblik i din forberedelse 
- At bruge læringskompasset til at finde dit stærke ståsted, når du leder klassen 
- At kende og fastholde din egen motivation og vække elevernes
- At styrke din evne til at fastholde den gode relation - til den enkelte elev og til klassen.
 
Indhold 
Som lærer bruger du dagligt dig selv som redskab. Du formidler faglighed, men skal samtidig lede processen med klassen. Du skal være tydelig, men også skabe kontakt. Du skal motivere eleverne, men også nå et pensum. Du bliver vurderet hver dag. Det kræver robusthed og god selvindsigt, og mange lærere bukker under med stress. På dette kursus er det derfor dig som lærer og leder i klassen, der er i centrum, for god ledelse starter indefra.
Læringskompasset indeholder seks kvaliteter, der må balancere, for at læring lykkes. Det handler om balance:
mellem dine idealer og de faglige forudsætninger
mellem de ydre krav og de indre behov
mellem planlægning og tydelighed og fleksibilitet og liv
mellem dit arbejdsliv og dit privatliv
mellem ydersiden og indersiden.
Med læringskompasset får du et redskab, der kan hjælpe din forberedelse, bevidstgøre din klasseledelse og styrke dig selv. 

Arbejdsform 
Kurset er praksisrettet med vekslen mellem oplæg og øvelser og den stadige vekslen mellem fokus på eleven og klassen og fokus på dig selv. Vi vil træne at bruge hver kvalitet i kompasset, så det bliver til ens eget. Desuden samtaleøvelser og gruppeøvelser. 

Målgruppe 
Uddannelsesledere, undervisere og vejledere på ungdomsuddannelser.

bottom of page