For dig, der tør se isbjerget under havoverfladen

Facilitator: Lotte Juul Lauesen, proceskonsulent, coach, forfatter og facilitator

 

Tid: Onsdag, den 14. september 2016 kl. 18.00 – 21.30

 

Sted: Bramdrupvej 40,

6040 Egtved (farer du vild, så ring på Karins mobil 23958045)

 

Pris: kr. 275,00 – incl. sandwich, kaffe & te

Deltagerantal: Minimum 8, maximum 12

Tilmelding: Karin Dahl Rasmussen, tlf. 23 95 80 45

eller e-mail: mail@karindahl.dk senest den 1. september 2016.

Opstillingsaftener Silkeborg

Læs her

Systemisk opstilling

Fra forvikling til forvandling – en aften, hvor du bliver introduceret til Systemisk opstilling/Familieopstilling

 

Kom og oplev denne forunderlige og forløsende metode, der kan kaste lys på stressproblematikker og opløse det, der står i vejen for at relationer og livsenergi kan udfolde sig frit

 

Karin Dahl Rasmussen, psykoterapeut MPF, stresscoach og supervisor har tilbudt at lægge hus til denne aften, hvor du bliver introduceret til metoden Systemisk opstilling. Alle kan deltage, og vi arbejder i et rum af fortrolighed. Du bliver præsenteret for metoden og får mulighed for at arbejde med et tema eller en relation, du har brug for at få lys på for at forstå de underliggende mønstre og forløse dem. Alle får mulighed for at få en miniopstilling, og så når vi 1-2 større opstillinger, hvor fokuspersonen bearbejder et tema og deltagerne er med som repræsentanter for personer eller elementer i fokuspersonens tema. Alle kan være repræsentanter, og som ofte er det i sig selv en stærk oplevelse.

 

Facilitator: Lotte Juul Lauesen, proceskonsulent, coach, forfatter og facilitator

 

Tid: Onsdag, den 14. september 2016 kl. 18.00 – 21.30

 

Sted: Bramdrupvej 40, 6040 Egtved

(farer du vild, så ring på Karins mobil 23 95 80 45)

 

Pris: kr. 275,00 – incl. sandwich, kaffe & te

 

Deltagerantal: Minimum 8, maximum 12 Tilmelding: Karin Dahl Rasmussen, tlf. 23958045 eller e-mail: mail@karindahl.dk senest den 1. september 2016.

 

Hvad er systemisk opstilling?

Udgangspunktet for systemisk opstilling er, at vi som mennesker befinder os i et utal af systemer. Et system kan i princippet være hvad som helst: familie, arbejde, vennekreds, sygdom, økonomi, parforhold, kultur osv. I systemisk opstilling arbejdes der med at afdække og synliggøre skjulte mønstre og sammenhæng i systemer. Det kan f.eks. være dit forhold til dit barn, din familie, din ven, din arbejdsplads, men det kan også være en situation, du står i: stress, et valg, usikkerhed om retning. Målet er at frisætte og forløse energi, der er bundet i systemerne

 

Hvordan virker systemisk opstilling?

Vi ved det ikke, men vi ved mere end vi ved vi ved. På et eller andet plan har vi alle adgang til langt flere oplysninger om gruppen på det kropslige, intuitive og sansende niveau. I det systemiske opstillingsarbejde eksternaliserer og levendegør vi deltagernes indre univers og skaber nye muligheder for deltagerne ved at afdække og arbejde med problemets eller relationens indre dynamik. Metodens styrke er, at vi kan få hele temaets kompleksitet med. Når alle aspekter bliver foldet ud og efterfølgende integreret i en helhedsorienteret løsning, frisættes liv og energi. Selv meget fastlåste problemstillinger kan foldes ud ved hjælp af konstellationsarbejdet.

 

Hvor kommer det fra?

Opstillingsarbejdet har rødder i familie- og organisations opstilling udviklet af bl.a. Bert Hellinger og er videreudviklet af de internationale undervisere, jeg har uddannet mig hos: Albrecht Mahr, Judith Hemming, Ursula Franke & Liv Dhanyo Thommesen, der hver især har udgivet bøger og sat deres præg på udviklingen af det systemiske opstillingsarbejde i Europa. Opstillingsarbejdet anvendes i hele verden.

 

Hvordan foregår det?

Facilitator starter med en kort coachende samtale der afklarer, hvilke dele eller aspekter af klientens problem, der skal med i konstellationen. Vi stiller repræsentanter op på gulvet, for at levendegøre og undersøge dynamikken i deltagerens system. De forskellige dele repræsenteres af enten gruppedeltagere på gulvet eller genstande der stilles på et bord, alt efter om det er gruppe- eller individuelt arbejde. Facilitator stiller spørgsmål til repræsentanterne og tydeliggør hver enkeltes intention og formål. Det giver et klart billede af, hvor ubalancerne og mulighederne i systemet befinder sig. I den videre proces, afdækker facilitator repræsentanternes indbyrdes relationer på en let og enkel måde. Via anerkendende spørgsmål og dialog opløses ubalancer i systemet. De oprindelige positive intentioner får liv og kan nu støtte helheden på en ny, sand og tidssvarende måde. Integration: Deltageren internaliserer nu den nye helhed og integrerer konstellationen som et nyt udgangspunkt.

 

Effekten

Opstillingsarbejdet kan anvendes til mange former for ubalancer – såvel i erhvervslivet som i privatlivet. Eksempler på temaer kan være

 

  • Stressproblematikker 

  • Arbejdsglæde 

  • Udfordringer med ens børn, kolleger, leder 

  • Dybere kontakt til dig selv 

  • Relationsarbejde 

  • Konflikthåndtering 

  • Øget selvværd og selvtillid 

  • Balance mellem arbejdsliv og privatliv 

  • Mere glæde i livet 

  • At finde sit kald i livet

 

til toppen af siden

INTER-MEZZO v/ Lotte Juul Lauesen, Bredgade 6, DK-8600 Silkeborg, tlf. 30 27 07 99, info@inter-mezzo.dk