Nogen gange går det lige ud af landevejen....

Slagelse gym.jpg
9788750052319.jpg

Se Youtube filmen: 

Ungdomscoahing kan hjælpe unge med personlige udfordringer

”Lotte er en engageret og inspirerende lærer. Hun underviser med hele kroppen og fylder rummet med god energi. Lotte er inde i sit stof og kan sin metier. Hun håndterer  privatheden i rummet professionelt når det kræves, og udviser ægthed og indleven.

Lotte lader ikke som om – hun er!”

Silkeborg Gymnasiums udbytte
af samarbejdet med Inter-Mezzo
Udtalelser fra forskellige lærere (på baggrund af skriftlig evaluering):


”Jeg synes, det har været fantastisk! Nu har jeg fået konkrete redskaber til, hvordan man kan spørge, hvordan man kan reagere på det, der bliver sagt, hvordan jeg kan aflæse elevernes kropssprog og styre samtalen, så den går mod et mål. Jeg har fået færre, men mere konkrete emner til at finde udviklingspunkterne og til at kunne gøre
en forskel for eleverne.”


Samtalerne er nu fokuserede, og jeg har rent faktisk en målsætning med dem –
udover blot at få en statusupdate + se/høre/forstå den enkelte. De skal flytte noget for eleverne – der skal komme ”hul igennem”, også til de ”glatte”.


”Jeg er blevet meget mere bevidst om mulige strategier ift samtalen. Det handler både om bevidstgørelse af i hvor høj grad planlægning er vigtig, hvordan struktur under samtalen kan være vigtig, redskaber til at åbne op, lukke ned, spørge ind til osv.  Det har
styrket mit fokus ift hvad jeg vil med samtalen, samtidig med at lade eleven
komme i centrum. Det med ikke at ville noget bestemt med samtalen, men være
åben overfor hvor det fører hen - være synlig, men også forsøge at opfange
elevens initiativ.”


”Du er god til at være tilstede og være nærværende og god til at formidle og
tilpasse kurset til gymnasielærerne”

Hvis du vil flytte dig må du ud af grøn komfortzone- og lade dig udfordre

Læs udtalelser fra tidligere kursister HER

...andre gange er vejen mere snørklet

 Den gode elevsamtale - om trivsel, motivation og læring

2 dages grundkursus

Sted

Danhostel Kolding, Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding

Dato og tid

 Torsdag 08.09. kl.10:00 - Fredag 09-09-2022 - 16:00

Torsdag 02.02.23 kl 10:00 - Fredag 03-02-2023 - 16:00

Kontakt

Tilmelding skal ske ved at skrive til Lotte Juul Lauesen på info@inter-mezzo.dk.

PRIS 5.195 kr. plus moms inkl. overnatning, forplejning to dage samt bogen ’Den gode elevsamtale’.

TILMELDING Senest torsdag den 11. august til septemberkurset og torsdag den 5. januar til 2023-kurset. Info@inter-mezzo.dk. Maks. 12 deltagere.

Formål
På 13. år udbydes kurset, der sætter fokus på, hvordan du skaber en god relation og dermed en konstruktiv samtale med eleven. Kurset udbygger dine samtalekompetencer, og sætter ord på det, du allerede gør, giver dig redskaber og inspiration til det, du endnu ikke gør, og skaber en træningsbane til at øve samtaleredskaberne, som du kan omsætte direkte i praksis i morgen. Du får mulighed for at skifte fokus fra dig som formidler til dig som facilitator og hjælper. Du lærer redskaber til at strukturere og sikre fremdrift og mål i samtalen:
- hvordan skaber man den gode relation – uden at blive privat?
- hvordan lader man eleverne bevare ansvaret for sig selv – og støtter dem i det?
- hvordan stiller man de gode spørgsmål –  uden løftet pegefinger?
- hvordan giver man motiverende feedback?

Indhold
Den gode relation er forudsætningen for den gode læring og elevernes trivsel. Efter et skoleår med lockdown er relationsarbejdet vigtigere end nogensinde for at løfte elevernes trivsel og motivation. Her bliver samtaleredskaberne helt centrale, så eleven oplever at få hjælp til selvhjælp. På kurset arbejder vi med at professionalisere samtalen, så den balancerer mellem en støttende og en udfordrende tilgang.
Kurset udbydes endvidere tilrettet den enkelte skole. Lotte Juul Lauesen har i 15 år undervist på over 70 gymnasier, hf og VUC, i rektornetværk, på pædagogikumkurser og på Undervisningsministreriets SIP-konference– altid tilrettet det enkelte sted.

Arbejdsform
Kurset vil veksle mellem oplæg, samtale og træning med en høj grad af deltagerinvolvering. Teorierne vil blive belyst gennem praktiske eksempler, og undervisningsformen vil afspejle en coachende tilgang med klar rammesætning, så kursets pointer demonstreres i praksis.
Bogen ’Den gode elevsamtale - en coachende tilgang til mødet med unge’ er grundbog og følger med på kurset.

Målgruppe
Teamlærere, mentorer, studievejledere, SPS-vejledere, tutorer på stx, hhx, htx, hf, VUC, eux, EUD og studenterkurser – alle, der som en del af deres arbejde, fører motiverende samtaler med unge.

Deltagere siger:

”Lotte Juul Lauesen gør det, hun siger. Og det er sjældent at opleve at en oplægsholder så konsekvent og kvalificeret demonstrerer de principper, der tales om. På den måde oplever man som deltager at blive oplyst OG inspireret på højt niveau”. Ann-Merete Iversen, Forsker, UCNordjylland

 

”Kursets helt store styrke er et særdeles kompetent materiale, der er baseret på et solidt teoretisk grundlag og på praktiske erfaringer.  Materialet er konkrete anvisninger og praktiske øvelser, der er et katalog af redskaber, som med stort udbytte kan anvendes i praksis, og som samtidig er øjenåbnere.”
 

 

”Lotte Juul Lauesens tilgang er særdeles professionel, præget af grundigt forarbejde og anerkendende tilgang til de enkelte læreres individuelle problemstillinger. Der er en klar forankring mellem kursets indhold og de praktiske forhold i dagligdagen, som gør at redskaberne direkte kan bruges i samtalerne med elever.”

til toppen af siden