top of page

Den gode elevsamtale

Maks. 12 deltagere

Den gode relation er forudsætningen for den gode læring og elevernes trivsel.

Flere og flere unge mistrives og lider af angst, ensomhed og manglende motivation.

 

Her bliver samtaleredskaberne helt centrale, så eleven oplever at få hjælp til selvhjælp, og tro på sig selv.

På kurset arbejder vi med at professionalisere samtalen, så den balancerer mellem en støttende og en udfordrende tilgang.Kurset udbydes endvidere tilrettet den enkelte skole.

 

Kurser i Den gode elevsamtale har været afholdt på over 70 gymnasier, hf og VUC, i rektornetværk, på pædagogikumkurser og på Undervisningsministreriets SIP-konference– altid tilrettet det enkelte sted. Tilbagemeldingerne er som regel, at kurset er levende, inspirerende, lavpraktisk og relevant, og at læringen kan omsættes direkte til praksis

STED

Danhostel Kolding

Ørnsborgvej 10

6000 Kolding

FIND PÅ KORT

DATO & TID

Torsdag

Fredag

26.10.2023

27.10..2023

kl 10.00

kl 16.00

INKLUSIV

Overnatning

Forplejning

Bogen ’Den gode elevsamtale’

PRIS

5.195 kr. + moms

​Du tilmelder dig ved at sende e-mail
eller bruge kontaktformularen

 

Maks. 12 deltagere

Tilmelding senest torsdag den 14.september

”Lotte Juul Lauesen gør det, hun siger. Og det er sjældent at opleve at en oplægsholder så konsekvent og kvalificeret demonstrerer de principper, der tales om. På den måde oplever man som deltager at blive oplyst OG inspireret på højt niveau”

Ann-Merete Iversen
Forsker, UCNordjylland

​Formål

På 13. år udbydes kurset, der sætter fokus på, hvordan du skaber en god relation og dermed en konstruktiv samtale med eleven.

 

Kurset udbygger dine samtalekompetencer, og sætter ord på det, du allerede gør, giver dig redskaber og inspiration til det, du endnu ikke gør, og skaber en træningsbane til at øve samtaleredskaberne, som du kan omsætte direkte i praksis i morgen.

 

Du får mulighed for at skifte fokus fra dig som formidler til dig som facilitator og hjælper.

 

Du lærer redskaber til at strukturere og sikre fremdrift og mål i samtalen:

  • hvordan skaber man den gode relation – uden at blive privat?

  • hvordan lader man eleverne bevare ansvaret for sig selv – og støtter dem i det?

  • hvordan stiller man de gode spørgsmål –  uden løftet pegefinger?

  • hvordan giver man motiverende feedback?

Arbejdsform

Kurset vil veksle mellem oplæg, samtale og træning med en høj grad af deltagerinvolvering.

Teorierne vil blive belyst gennem praktiske eksempler, og undervisningsformen vil afspejle en coachende tilgang med klar rammesætning, så kursets pointer demonstreres i praksis.

 

Bogen ’Den gode elevsamtale - en coachende tilgang til mødet med unge’ er grundbog og følger med på kurset.

Målgruppe

  • Teamlærere

  • mentorer

  • studievejledere

  • SPS-vejledere

  • tutorer på: stx, hhx, htx, hf, VUC, eux, EUD og studenterkurser – alle, der som en del af deres arbejde, fører motiverende samtaler med unge.

Du får bogen "Den gode elevsamtale" med i kurset

Deltagere siger

”Kursets helt store styrke er et særdeles kompetent materiale, der er baseret på et solidt teoretisk grundlag og på praktiske erfaringer.  Materialet er konkrete anvisninger og praktiske øvelser, der er et katalog af redskaber, som med stort udbytte kan anvendes i praksis, og som samtidig er øjenåbnere.”

 

”Lotte Juul Lauesens tilgang er særdeles professionel, præget af grundigt forarbejde og anerkendende tilgang til de enkelte læreres individuelle problemstillinger. Der er en klar forankring mellem kursets indhold og de praktiske forhold i dagligdagen, som gør at redskaberne direkte kan bruges i samtalerne med elever.”

bottom of page