top of page

Hvis I vil et andet sted hen må I bevæge jer og lade jer udfordre....

 

og det må gerne være sjovt undervejs

Temadage 

En temadag kommer som regel i stand fordi lederen oplever frustration i medarbejdergruppen. Ofte handler det om kommunikation og samarbejde, forandringer stress eller uklarhed omkring retning og strategi – symptomer, der hæmmer trivselen og fjerner fokus fra kerneopgaven.

 

Når jeg bliver bedt om at lave en temadag, afholder jeg et møde med lederen og evt en eller flere medarbejdere og afklarer formålet med dagen. En temadag er både et internt kursus formedarbejdere og en platform til at drøfte og bearbejde det, der skal forandres. Derfor skal medarbejderne opleve:

  1. At oplægget har relevans, er genkendeligt og skaber forståelse

  2. At de ikke skal bankes på plads af lederen, men finde vejen sammen

  3. At dagen fører til konkrete aftaler og handlinger

 

Dette mål kan kun nås gennem varme og fællesskabsdannelse – her er humor og kreativitet ofte en del af vejen.  Herefter skal mål og formål med dagen formuleres, helst så alle får en stemme og et medansvar. Et oplæg om temadagens emne kan løfte gruppens udfordringer op i et alment perspektiv hvor fælles begreber giver et fælles sprog.

 

Fra varme og forståelse må der bringes bevægelse ind i processen - Her handler det om at tage ansvar for det, man har indflydelse på, afklare det, der pt. er vilkår og formulere det, der skal forandres. På dette sted i processen er det min opgave at balancere imellem at udfordre og opmuntre gruppen, så vaner og indforståetheder bliver synlige og  kompetencer og succeser tydelige.

 

Når en temadag skal landes i konkrete skridt, lægger jeg vægt på, at de formulerede forandringer er specifikke, målbare, accepterede, realistiske og at der er sat tid på både handling og opfølgning. Hellere tre små skridt, der bliver til noget, end et luftkastel, der forbliver en illusion.

En tilbagemelding fra en leder opsummerer det, jeg tilstræber som konsulent:

 

” Det er ikke mindst på grund af din evne til at lede processer respektfuldt, tjenende og samtidig med fast hånd, at forløbet fik så positiv en udgang som det gjorde.                                                   - tak for det!!

til toppen af siden

bottom of page