top of page
Slagelse gym afslutning2.jpg

Inter-Mezzo hjælper mennesker og organisationer med at finde deres autentiske opgave og skabe udvikling gennem

• indsigt 

• oplevelse 

• konkrete skridt

Processer og metoder

Jeg har igennem de sidste 14 år været facilitator i forbindelse med samarbejdsudvikling, visions/misionsprocesser, konflikthåndtering, trivselsfremme og fusionsprocesser. Hvert eneste forløb har været unikt, da det altid udvikles i samarbejde med opdragsgiver, ud fra den situation, der giver anledning til forespørgslen.

Jeg har mest samarbejdet med organisationer, der har en tydelig ide, de arbejder på at virkeliggøre, som er rodfæstet i stedets vision og etiske grundlag. Der hvor medarbejderen ses som det største aktiv og som medskabende i organisationens udvikling, har jeg især kunnet understøtte denne proces.

Socialøkologi og systemisk tilgang
Jeg  arbejder på et socialøkologisk og systemisk grundlag med begreber som bæredygtighed, bevidsthed og bevægelighed som omdrejningspunkter. Jeg  tilbyder professionel sparring i form af kurser og konsulentbistand i organisationer, der ønsker at skabe udvikling, der stemmer med deres vision og værdigrundlag, og tager et etisk ansvar for den fremtid, de ønsker at skabe.

​Inspiratorer og baggrundsteori
Inter-mezzo henter inspiration fra Bernard Lievegoed og Lex Bos’s arbejde med organiske udviklingsprocesser, og Scharmers Teori U, der arbejder med det skabende og intuitive element i forhold til de to tidsstrømme – fortiden med alle dens erfaringer, og den ankommende fremtid. Disse to tidsstrømme mødes i nuet, og griber vi dette nu, dette Inter-Mezzo, bevidst og vågent, opstår muligheden for at blive skabende.

Kunstnerisk og kreative processer
Med en 30årig kunstnserisk baggrund inddrager jeg som en naturlig del af udviklingsarbejdet kunstneriske processer i arbejdet. Disse har vist sig at fungere som en indirekte vej ind i det væsentlige, og er samtidig et redskab til at skabe en fælles referenceramme for de tematikker, der arbejdes med. Det kan være i form af eurytmiøvelser, der oversætter en tematik til et bevægelsesforløb, hvor deltagerne i fællesskab undersøger, hvad der får noget til at lykkes. Sang, musik, rytme, kropsskulpturer, modellering, tegning er alle eksempler på kunstneriske processer, der inddrages som understøttelse og metakontekst for det, der arbejdes med.

Metode og procesdesign
Som regel afholder vi et afklaringsmøde, hvor jeres ønsker afdækkes, og et fælles billede skabes. Inter-mezzo arbejder ud fra den grundholdning, at svaret på organisationens udfordringer skal findes i organisationen og ikke løses af konsulenten. Derfor formuleres målet af kunden og processen lægges til at rette af mig. Udviklingsdage i samarbejde med Inter-Mezzo foregår i en dynamisk vekslen mellem indlæg og samtalegrupper, generativ hurtighed og reflekteret langsomhed, mindfulness og bevægelse, kunstneriske processer og logisk rationelle samtaler, og processen landes i konkrete aftaler og hvis ønsket, en fremadrettet handleplan. Det vellykkede udviklingsforløb er kendetegnet ved, at der er et ”før” og et ”efter”, så man har en oplevelse af, at der er sket en udvikling allerede i processen, og dernæst sikre, at der bygges bro til hverdagen, hvor det nye skal implementeres i holdning og handling. Sidst men ikke mindst er det målet, at I hurtigt gør jer uafhængig af mig som konsulent, så indsigt og metode ejes af jer.

Inter-mezzo er arbejdspartner med den nordiske konsulentsammenslutning, SEA Quinta, og samarbejder med konsulenter fra Norge, Sverige og Danmark. Ved større opgaver anbefaler vi ofte at være to konsulenter.

til toppen af siden

bottom of page