top of page

"Forældre kan opdrages til at forstå

men så skal man også ha' haft dem som små"

Piet Hein

Al udvikling begynder med sarte spirer 

Tid og sted

Steinerskolen i Vejle

Sukkertoppen 3

29.10 kl. 9-15 og

16.11 kl. 9-15

Undervisere:

Christina Vilhelmson og Lotte Juul Lauesen

Der er torne i enhver udvikling

Forældresamarbejde  – Kursus for lærere 

Formål:

Forældresamarbejdet er forudsætningen for at barnet kan hengive sig til læreren og åbne sig for læring. Når lærer og forældre har tillid til hinanden, er barnet tryg.

Tillid kommer ikke af sig selv, og forældresamarbejdet kræver kærlig opmærksomhed og bevidsthed. For mange lærere er forældresamarbejdet mere udfordrende end selve undervisningen. På dette kursus stiller vi skarpt på forældresamtalen og relationsarbejdet og på dag to vil vi arbejde med forældremødet og det at facilitere et møde.

Du vil på kurset blive bekræftet i det, du allerede gør, få inspiration og metoder til at udvikle dit forældresamarbejde – og forhåbentlig lyst og mod til at omsætte det i praksis.

Spørgsmål, vi vil belyse på dag 1, den individuelle forældresamtale

  • Hvordan opbygger man den gode relation – uden at blive privat?

  • Hvordan udvikler vi en undersøgende og spørgende holdning – til barnet og til forældrene?

  • Hvordan stiller vi åbne spørgsmål til forældrene?

  • Hvordan træner vi vores evne til at lytte på flere niveauer?

  • Hvordan finder vi mulighederne sammen med forældrene?

  • Hvordan lærer vi at formidle det, vi iagttager hos barnet på en respektfuld måde?

  • Hvordan arbejder jeg som lærer med at afbalancere mine egne ensidigheder og stå stærkt i mig selv?

Arbejdsform:

Vi tilstræber, at dagene komponeres med et godt åndedræt mellem oplæg og øvelse, samtale og erfaringsudveksling, eurytmi og gode pauser. Og vi lægger op til en høj grad af deltagerinvolvering. Imellem de to kursusdage trænes opmærksomheden på sproget, samtaleredskaber og lytteniveauer, således at den primære praksisdel ligger imellem kursusdagene

Undervisere: Christina Vilhelmsen og Lotte Juul Lauesen

bottom of page