top of page

Supervision handler om at opdage de gamle spor, sætte nye spor og i gruppen blive klogere sammen

Gruppe supervision

 

Jeg superviserer og coacher mennesker, der arbejder med mennesker - både i form af gruppesupervision, individuel supervision eller coaching.

Jeg har erfaring med at supervisere i kulturer som antroposofiske institutioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner, skoler, børnehaver og private organisationer.

Supervision er en samtale- og arbejdsform, der hjælper den enkelte medarbejder eller hele medarbejdergruppen til at finde løsninger på udfordringer, der opstår i forhold til deres kerne-opgave. Supervision kan også handle om udford-ringerne i samarbejdet eller den enkeltes evne til at mestre sine opgaver. På de uddannelses-

institutioner, hvor jeg har uddannet lærerne i coaching har supervisionen haft til formål at vedligeholde, videreudvikle og forny metoderne i mødet med virkeligheden.

Supervision kan være hjælp til selvhjælp til den enkelte, eller medarbejder supervision, hvor hele teamet eller gruppen er del af processen. Kollegial supervision med reflekterende team er en metode, som kan trænes så medarbejdergruppen lærer at varetage supervisionen selv og dermed gøre sig uafhængig af ekstern superviser. Ofte er det dog en fordel at have superviser med på sidelinjen så medarbejdergruppens udvikling faciliteres, under-støttes og dokumenteres. Gruppestørrelsen skal gerne holde sig under 10 personer for at sikre størst muligt udbytte for den enkelte.

Vi laver en aftale omkring hyppighed og omfang af supervisionen, og det ønskede tema for og udbytte af supervisionen. Aftaler omkring fortrolighed, metode og afbud laves skriftligt.

 

Den systemiske opstilling har vist sig som en meget velegnet metode til at afdække de underliggende mønstre i den udfordring, supervisanten står med. Ved at eksternalisere personener og elementer ve hjælp af deltagerne, viser det sig hurtigt og uden om en masse ord, hvad der er på spil, og hvad der behøves for at bringe en låst situation mod en fremadrettet løsning. Den systemiske opstilling er en effektiv måde at synliggøre ubalancer, og give supervisanten nye vinkler på sit spørgsmål.

 

I det systemiske opstillingsarbejde eksternaliserer og levendegør vi deltagernes indre univers og skaber nye muligheder for deltagerne ved at afdække og arbejde med problemets eller relationens indre dynamik

Metodens styrke er, at vi kan få hele temaets kompleksitet med. Når alle aspekter bliver foldet ud og efterfølgende integreret i en helhedsorienteret løsning, frisættes liv og energi. 

 

Selv meget fastlåste problemstillinger kan foldes ud ved hjælp af konstellationsarbejdet.

 

 

til toppen af siden

bottom of page