top of page
skyhimmeltopny

Leder

coaching

Coaching handler om at opdage: 

Hvor står jeg? 

Hvor vil jeg hen?
Hvad hindrer mig i det? 

Hvordan kommer jeg derhen?

Det handler om at se mulighederne . . . 

. . . . og finde ind til kernen

LEDERCOACHING og LEDERSPARRING

 

Som leder står du alene med et stort ansvar, en stor kompleksitet og et krav om fortrolighed. Som coach og sparringspartner kan jeg fra den udenforstående position  og under tavshedspligten hjælpe dig til at få overblik, udfordre dine antagelser, skubbe til din forestillingsevne og  hjælpe dig med at skabe fundamentet for dine næste skridt. Jeg kan finde på at komme med forslag og ideer, men i bund og grund ser jeg det som min opgave, at hjælpe dig med at ”fremkalde” den løsning, der kommer fra dig .


En samtale koster 1200 kr + moms, og kørsel hvis samtalen finder sted hos dig.
Køretiden koster 500 kr/timen og km satsen følger statens takster.


Et 10-gangs klippekort (som kan benyttes af forskellige medarbejdere)
koster 9500 kr + moms

bottom of page