top of page

Hvorhen du vil i dit liv...du må 

bevæge dig

Kan du?

Vil du?

Tør du?

Gør du?

NU?

Fugle.jpg

Systemisk Opstilling

Hvad er systemisk opstilling?

Systemisk Opstilling er en metode til at afdække, belyse og bearbejde de bagvedliggende mønstre, som menneskelige relationer og systemer er formet efter og styret af. Med Systemisk Opstilling  kommer disse mønstre, det, man kunne kalde det bagvedliggende "styresystem", frem til overfladen, så de bliver mulige at forstå, og ofte også forløse.  

Metoden er en bevidstgørende, konstruktiv og fremadrettet procesmodel, hvor man ud fra grundlæggende indsigter og principper om menneskelige og levende systemer forsøger at genskabe sunde og velfungerende relationer og systemer.

Hvordan arbejder vi med opstilling?

Vi indleder med en samtale om det, du gerne vil arbejde med. Herefter vælger du filtlapper eller små figurer, som repræsenterer de personer eller elementer, der indgår i dit tema. Ved at du oplever dem en ad gangen, vil du opleve, hvad det egentlig er, der udfordrer, hvad der eventuelt er ekskuderet eller mangler, og hvordan du kan "om-møblere" elementerne i dig selv, så du frigør energi og forløser forviklinger, og finder de ressourcer, der kan styrke din evne til at håndtere udfordringerne.

bottom of page