Broen til nye veje

Hvorhen du vil i dit liv...du må 

bevæge dig

Kan du?

Vil du?

Tør du?

Gør du?

NU?

Det lange perspektiv

Coaching for medarbejdere i Silkeborg Kommune
 

Ansatte i Silkeborg kommune har mulighed for via deres leder at rette henvendelse til HR-afdelingen og bede om coaching. Hvis HR afdelingen finder det berettiget, retter de henvendelse til en af de eksterne coaches, som jeg er en del af. Det kan være stress, mistrivsel, samarbejdsproblemer eller private problemer, der ”går med på arbejde”.Typisk får medarbejderen mulighed for 3 timer samtale som betales af kommunen hvis det er arbejdsrelaterede temaer og af medarbejderen selv (fraregnes lønnen før skat) hvis det handler om andet. Hvis det er aftalt med lederen kan det foregå i arbejdstiden. Efter aftale med leder og HR kan der bevilliges flere samtaler
 

Samtalerne finder sted på Bredgade 6, 8600 Silkeborg

INTER-MEZZO v/ Lotte Juul Lauesen, Bredgade 6, DK-8600 Silkeborg, tlf. 30 27 07 99, info@inter-mezzo.dk