top of page

”Lotte er en engageret og inspirerende lærer. Hun underviser med hele kroppen og fylder rummet med god energi. Lotte er inde i sit stof og kan sin metier. Hun håndterer  privatheden i rummet professionelt når det kræves, og udviser ægthed og indleven.

Lotte lader ikke som om – hun er!”

Silkeborg Gymnasiums udbytte
af samarbejdet med Inter-Mezzo
Udtalelser fra forskellige lærere (på baggrund af skriftlig evaluering):


”Jeg synes, det har været fantastisk! Nu har jeg fået konkrete redskaber til, hvordan man kan spørge, hvordan man kan reagere på det, der bliver sagt, hvordan jeg kan aflæse elevernes kropssprog og styre samtalen, så den går mod et mål. Jeg har fået færre, men mere konkrete emner til at finde udviklingspunkterne og til at kunne gøre
en forskel for eleverne.”


Samtalerne er nu fokuserede, og jeg har rent faktisk en målsætning med dem –
udover blot at få en statusupdate + se/høre/forstå den enkelte. De skal flytte noget for eleverne – der skal komme ”hul igennem”, også til de ”glatte”.


”Jeg er blevet meget mere bevidst om mulige strategier ift samtalen. Det handler både om bevidstgørelse af i hvor høj grad planlægning er vigtig, hvordan struktur under samtalen kan være vigtig, redskaber til at åbne op, lukke ned, spørge ind til osv.  Det har
styrket mit fokus ift hvad jeg vil med samtalen, samtidig med at lade eleven
komme i centrum. Det med ikke at ville noget bestemt med samtalen, men være
åben overfor hvor det fører hen - være synlig, men også forsøge at opfange
elevens initiativ.”


”Du er god til at være tilstede og være nærværende og god til at formidle og
tilpasse kurset til gymnasielærerne”

Anker 1
Anker 2
bottom of page