top of page
Figurer til opstilling.jpg

Inter-Mezzo er

kvalitetsmærke for

autenticitet og

ordentlighed

 

Og for at kreative

processer fører

til konkrete og holdbare resultater 

"Kontakt mig og hør nærmere
om hvordan vi kan etablere din organisations intermezzo"

OM INTER-MEZZO

 

Passion

Jeg brænder for at være med til at skabe udvikling ud fra det grundlag, der er til stede, og sammen med kunden undersøge, hvad det kan blive til. Når vi sammen begynder at skabe mening i det, der er, finde det, der er energi og vækstkræfter i og se hvordan det kan blive til noget endnu bedre.  Jeg begejstres når det lykkes at få en ledelse, medarbejdergruppe eller kursistgruppe til at føle sig som hovedaktører i det, vi arbejder med – at det er meningsfuldt og forandringsskabende i deres virkelighed. Når det lykkes at facilitere læring og udvikling på en måde, hvor vi oplever, at vi skaber det sammen. Når vi kan bevæge os imellem provokation og accept, humor og alvor, lydhørhed og målrettethed , de store linjer og den mindste detalje, og skabe konkrete resultater – så er det ligesom at skabe et kunstværk sammen. Det giver mening, stolthed og ejerskab. Det er min passion.

 

​Idégrundlag
Inter-Mezzo betyder mellemrum: mellem ideen og virkeligheden, mellem fortiden og fremtiden, mellem et du og et jeg. Når dette mellemrum bliver levende i nuet kan bevægelse og udvikling finde sted, og noget nyt blive til.

Brobygning
Jeg er optaget af brobygningen mellem det rationelle og det irrationelle, mellem højre og venstre hjernehalvdelstænking, mellem det, der er som det er, og det, det har mulighed for at blive. Der hvor anelser bliver til begreber, og begreber fører til nye spørgsmål holder vi os selv levende og sikrer os imod stagnation og vanetænkning såvel som imod sværmeri og drømmeri. Einsteins berømte citat: ”Vi kan ikke løse et problem ud fra den tænkning, der har skabt det” kalder os til at finde nye måder at forvandle udfordringer og problemer til nye muligheder.

Teori U​
Til dette formål har Teori U vist sig som en mulig vej: at gå fra iagttagelse af organisationens virkelighed, gennem indføling og muligheden for at opleve fra den andens perspektiv, til den vilje, der vover at overgive sig for at finde ind til kilden, lytte til ”den ankommende fremtid” og turde handle og skabe. Fra det øjeblik skabes fremtiden, og møder virkelighedens feedback, således at det nye udvikles i små bidder – prototyper – og afprøves på vejen til at blive en ny praksis. Denne vej fordrer lige dele sund fornuft, logisk tænkning, hjertets åbenhed og mod til at medinddrage også det, vi ikke umiddelbart forstår.

De syv ledelseskvaliteter

En måde at forstå organisationen som en levende organisme og sætte retning er ledelseskompasset, der omfatter 7 områder, som hver for sig repræsenterer arketyper i det enkelte menneske, i gruppen, i organisationen. Ledelseskompasset har vist sig at tilbyde en nybrydende forståelsesramme såvel som et projektudviklingsredskab og en nøgle til at skabe bæredygtige forandringer.

Kunsten som udviklings- og undersøgelsesvej
Til denne proces er kunsten en mulig undersøgelsesvej, fordi kunstens sprog befinder sig i mellemrummet mellem forståelse og anelse, og samtidig har sit eget sprog, der taler direkte til hjertet. Kunsten kan være en hjælp til at ”oversætte” det, vi kan fornemme og ane, ind i et sprog, der giver fællesskabet en fælles referenceramme, der binder sammen. På den måde kan kunstneriske processer blive en meta- ramme for den tematik, som er organisationens udfordring. På lignende måde er den systemiske organisationsopstilling en vej ind i at læse de underliggende lag i en organisations udfordring med henblik på at finde bæredygtige løsninger inde fra organisationen selv.

Social ansvarlighed – CSR
Igennem mit arbejde som projektleder for ”Fra udsat til ansat” 2009-2012 er jeg blevet stadigt mere optaget af arbejdet med virksomhedernes sociale ansvar som reel etisk fordring. At tænke og handle ud fra en forståelse af, at alle mennesker er en del af vort samfund, af verden, og alle har lige megen ret til at høre til, betyder at vi må invitere og muliggøre alles bidrag ind i fællesskabet. Det kan kræve ekstra hjælp i form af mentorordninger, støtteordninger og andet – men det grundlæggende er i sidste ende holdningen til vore medmennesker. Også energi og miljø er nødvendige faktorer at medtænke i alt hvad vi foretager os, hvis vi skal overdrage vor verden til kommende generationer.

Ungdomscoaching​
De unge er dem, der skal skabe denne fremtid. Derfor må vi gøre alt hvad vi kan for at støtte dem i at udvikle selvindsigt, dømmekraft, indlevelse i andre og i verden omkring dem og mod til at turde handle. Til dette formål ser jeg den coachende tilgang som en af de velegnede metoder, og er optaget af at udbrede dette til de, der har med unge mennesker at gøre.
 

til toppen af siden

bottom of page