top of page

Al udvikling begynder med sarte spirer 

Robusthed skal komme indefra men kan styrkes udefra

Der er torne i enhver udvikling

Den coachende elevsamtale som redskab til fastholdelse

Skal hele kollegiet eller dele af lærerne have et boost omkring elevsamtalen, den formative evaluering, karrieresamtalen eller faciliterede processer i klassen, kan et kursus, tilpasset jeres specielle ønsker og behov, være svaret. For at sikre, at kurset tager afsæt i jeres erfaringer og ønsker, anbefaler jeg er formøde, hvor vi kortlægger arbejdsspørgsmålene. Som regel giver det størst ejerskab blandt lærerne.

Kurset kan også købes til gymnasiet som det, der udbydes i GL bladet, over to dage – fordelt på skoleåret

 

Baggrund: 

Formålet med kurset er at opkvalificere den enkelte lærer til at gennemføre såvel formelle 

som uformelle samtaler med den enkelte elev på en professionel og meningsfyldt måde. Med 

udgangspunkt i min bog, som genudkom i ny revideret udgave september 2018 : Den gode elevsamtale. En coachende tilgang til mødet med unge“  målrettet gymnasielærere, vejledere og undervisere på ungdomsuddannelserne, vil deltagerne på kurset blive klædt på til at føre en coachende samtale med eleven med henblik på motivation, handling og gennemførelse af ungdomsuddannelsen 

 

Indhold : 

 • Den anerkendende samtale– at bygge på det, der virker 

 • Relationskompetencer – at skabe varme 

 • Rammesætning af samtalen– at skabe tydelighed 

 • Veje til at åbne for dialog– at skabe tillid 

 • Motivation og målsætning– at sætte sig mål og nå dem 

 • Spørgsmålstyper- at skabe refleksion og ejerskab 

 • Synlig læring – at skabe bevidsthed om egen læringsproces 

 • Resilienstræning – at styrke robusthed

 • Samtaletilgang til forskellige elevtyper – at matche og koble sig på forskellige verdener 

 • Bearbejdning af erfaringer med elevsamtaler – at blive klogere på sin egen praksis 

 • Dilemmaer – at drøfte praksis med hinanden

 • Samtaletilgang i sammenhæng med skolens værdier 

 

 

Hvad opnår den enkelte lærer gennem forløbet: 

 • Metoder og værktøjer til at føre en professionel dialog med eleven. 

 • Redskaber til at gennemføre en coachende og ansvarliggørende samtale

 • Modeller til at udnytte den korte samtaletid optimalt 

 • Mening, motivation og mod på elevsamtalen

 

Hvad opnår Gymnasiet gennem forløbet: 

 • Kvalificerede samtaler 

 • Fastholdelse af frafaldstruede elever 

 • Mulighed for tidlig indsats 

 • Mere tilfredse elever og lærere 

 

Praktiske oplysninger: 

Kurset afholdes over 2 dage med nogle uger eller måneder imellem. Flere skoler kan gå sammen 

Pris: 32000 +  transport

Kurserne har været afholdt på:

Undervisningsministeriets SIP konference 2018

Pædagogikumforeningens årsmøde

Akademisk studenterkursus Kbh

Dania erhvervsakademi Hadsten

De fynske gymnasier (uddannelsesledere og studievejledere Fyn)

Det Fri Gymnasium

Den fri lærerforening (for medlemmerne)

Esbjerg Gymnasium

Fredericia HF og Gymnasium

Frederikshavn Hf og Gymnasium

Faaborg Gymnasium, uddannelsesforløb over 2 år for alle

Grenaa HF og Gymnasium

Haderslev HHX

Herning Gymnasium

Holstebro Gymnasium

Kalundborg Gymnasium

Københavns private Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium

Maribo Gymnasium og HF

NEXT

Nykøbing Katedralskole

Nærum Gymnasium (mentorer)

Næstved Gymnasium, uddannelsesforløb over 2 år for alle

Oure Kost Gymnasium

Rektorforening Region Midt

Roskilde HTX

Roskilde HHX

Sankt Knuds Gymnasium

Silkeborg Gymnasium, tre år

Slagelse Gymnasium 

Struer statsgymnasium, Uddannelsesforløb over tre år

Svendborg Gymnasium

Vestjysk Gymnasium

Viborg Katedralskole, Viborg Gymnasium og Bjerringbro gymnasium  med særligt fokus på elever med støttebehov 

Tradium Randers

Tørring Gymnasium

Vestfyns Handels Gymnasium

VIAUC

Ungdomsringen Odense

Vordingborg Gymnasium og HF

VUC Fyn

VUC Nordjylland

VUC Vejle

Aalborg Tekniske gymmnasium

Aarhus akademi

Dalum ungdomsskole

Den fri lærerforening

 

 

 

 

9788750052319 (1).jpg
Anker 1

"I gymnasiet skal vi spare 2% men det nytter ikke noget at sætte en stopper for udviklingen, for så får vi ingen ansøgere til vores skoler, og lærerne udvikler sig ikke. Så jeg tror på, at selvom det er hårdt i disse tider, så er det nødvendigt at investere i udvikling og efteruddannelse. I skoleåret 2018/19 har vi på Slagelse Gymnasium holdt to typer af interne kurser i ” Den gode elevsamtale” med Lotte Juul Lauesen. Vi har haft 36 lærere på kursus i alt, og de har alle været meget begejstrede for kurserne. Jeg synes, at der er god økonomi i dette, da lærerne er på skolen alligevel. Der er på den måde ikke udgifter til transport, time/dagpenge m.m." 

Rektor Lotte Büchert 

Kurset i Den Coachende Samtale v/Lotte Juul Lauesen gav lærerne spændende og lige-til-at-gå-til redskaber til at opstarte samtaler, udvikle elever fagligt og socialt og endelig gøre dem i stand til at reflektere over egen skolegang med hands-on øvelser.

Elmiye Kolukisa, Vicerektor Københavns Private gymnasium, 

bottom of page