top of page

Som konsulent er det min opgave at sikre et kreativt og professionelt procesdesign, der fører til konkrete og holdbare resultater som I kan genkende jer selv i

"Det var en rigtig god oplevelse at samarbejde med Inter-Mezzo. På seminaret håndterede vi nogle at de universelle menneskelige udfordringer der er i en fusionproces på en legende og kreativ måde. Det betyder at vi selv følte os som aktører i vores egen virkelighed frem for at være foderet til en procesmaskine. Og dét blev en god start på fusionsprocessen."
Maria Brown, Sektionsleder, Ny-Holbæk kommune

Konsulentydelser

 

Som konsulent er jeg gæst i jeres virksomhed, og skal hjælpe jer til de løsninger, der er i overensstemmelse med jeres værdier og historie. Jeg tror ikke på standardløsninger eller almengyldige modeller, der trækkes ned over virksomheden. Erfaring har bekræftet min tro på, at form og ledelsesstruktur skal udvikles ud fra alt det, der er blevet virksomhedens dna. For at finde frem til dette har jeg god erfaring med at arbejde ud fra ledelseshjulet, der afdækker balancepolerne mellem virksomhedens mission og dokumentation, mellem mål og udadrettet aktivitet og trivsel og medarbejderpleje, mellem vision og strategi og omstillingsparathed og realisme. Midten er stedets DNA, stedets ånd, stedets kerne.

 

Jeg har alene og i samarbejde med mine nordiske kolleger i SEA QUinta været med til at udvikle ledelsesstrukturen på en lang række Steinerskoler, bosteder, børnehaver og folkeskoler, og hver eneste resultat er sit helt eget, udviklet i overensstemmelse med den virkelighed og de mennesker, der skal leve med strukturen. Min erfaring er, at de stærkeste og mest holdbare ledelsesstrukturer er dem, som medarbejderne har været med til at udvikle. At være med til at beskrive ansvarsområder, ”spilleregler”, beslutningskompetencer og – metoder skaber et ejerskab og et fælles ”VI”, der gør at samarbejde og synergi kan bære, også når udfordringerne melder sig.

 

Det er en del af det socialøkologiske grundlag og metode at det kan forstås ud fra menneskebilledet, og ikke ud fra abstrakte teorier. At se form og indhold, del og helhed, jeg og vi, ansvar og frihed være tilpas afstemt, er centrale elementer.

 

Når jeg som konsulent bliver tilkaldt, begynder vi altid med en afdæknings-samtale: Hvad har I brug for, er jeg den rette til det, hvad skal forløbet føre til, hvilke erfaringer har i, hvad skal vi undgå, og hvad ønsker I, der skal komme ud af samarbejdet? Bliver vi enige om et samarbejde laver vi en kontrakt, så vi husker både de formelle og kvalitative mål.

Herefter er det min opgave at lave et skriftlige procesdesign, hvor jeg lægger processer til rette, der gør det muligt for jer at afdække, undersøge og finde nye veje, og bidrager med passende inspirationsoplæg. Det er min opgave at udfordre jeres vaneforestillinger, hjælpe jer til at se jeres succeser og udfordringer, forstå jeres fundament og ledestjerne, styrke jeres tro på og motivation for fornyelse – og i sidste ende skabe en dynamiske struktur, der også kan udvikle sig i fremtiden, og som bedst tjener kerneydelsen og medarbejdergruppen. 

 

For at en sådan proces skal føre til holdbare og forpligtende forandringer må den begribes, bearbejdes og bevæges. Det betyder, at processen derhen må veksle mellem en belysning og begrebsmæssig tilgang, hvor fælles forståelse skabes. En bearbejdning, der skaber varme og fællesskab i det kollegiale og lyst til det kommende. Bevægelse og teambuilding, der skaber en kropslig forståelse og forankring af det indholdsmæssige, præsenteret i en anden kontekst.

 

Som konsulent er det min opgave at sikre et kreativt og professionelt procesdesign, der fører til konkrete og holdbare resultater som I kan genkende jer selv i.

til toppen af siden

bottom of page