top of page
skyhimmeltopny

Når det hele er noget rod må du undersøge rodnettet....

Måske viser der sig en blomst

At finde sporene....

Sted:

Yes2Life, Nygade 31 B,

8600 Silkeborg

Tilmelding:

inge@yes2life.dk eller lotte@juullauesen.dk

Datoer:

23. februar 2019

Pris for en hel dag: 1250 + moms

...og forstå sprækkerne

Workshop i opstilling lørdag d. 23. februar

.

Lørdag d. 23.februar fra 10.00 – 17.00 afholder vi en Temadag, hvor vi vil arbejde med familieopstillinger, temaopstilling (f.eks stress, work-life, visioner), organisationsopstilling opstillinger 

Medbring et tema, du ønsker at arbejde med i en opstilling
Pris: 1250,00 kr. + moms
Tilmelding: inge@yes2life.dk eller info@inter- mezzo.dk

 

Systemisk opstilling Åbne aftener Silkeborg

Åbne aftener i Familieopstillinger og Systemisk arbejde i samarbejde med Inge Grethe Ludvigsen fra Yes2Life

 

På disse aftener har du mulighed for at stifte bekendtskab med Familieopstillinger og Systemisk arbejde. Du tilmelder dig kun til én aften af gangen. Først på aftenen vil der være et tema, som alle deltagere kommer til at arbejde med, herefter en lille pause. Efter pausen vil der være to opstillinger.

Pris: 150,00 kr. pr. aften som betales på selve aftenen. Ønsker du at være klient i en af de to opstillinger er prisen for en aften 500,00 kr.

 

Tid: 18:00 –  21:30

Sted: Yes2Life, Nygade 31 B, 8600 Silkeborg

Tilmelding: inge@yes2life.dk eller lotte@juullauesen.dk

NB Tilmelding nødvendig!

Hvad er systemisk opstilling?

Udgangspunktet for systemisk opstilling er, at vi som mennesker befinder os i et utal af systemer. Et system kan i princippet være hvad som helst: familie, arbejde, vennekreds, sygdom, økonomi, parforhold, religion, kultur osv.Når noget eller nogen i dette system er ekskluderede, opstår der forvikling, ofte i form af symptomer, der bæres af andre, end dem der oprindeligt var ekskluderede. I det systemiske arbejder vi med tre principper:– Alt levende vil ses og anerkendes og alle/alt skal have sin rette plads .– Balancen mellem at give og tage.– Rækkefølge – systemets indre ”orden”.

Eksternalisering

I systemisk opstilling eksternaliserer vi deltagernes indre univers og derved afdækkes og synliggøres skjulte mønstre og sammenhæng i systemer. Det kan f.eks. være dit forhold til din kollegaer, ledere, familie, arbejdsplads, ven, men det kan også være en situation, du står i: en konfliktfuld relation, stress, fyring, eller forvirring over dit næste skridt. Målet er at frisætte og forløse energi, der er bundet i systemerne.  

 

Hvor kommer metoden fra?

Familieopstilling  som metode er udviklet af den tyske psykoanalytiker Bert Hellinger, og videreudviklet til det, der i dag kaldes organisations- eller strukturelle opstillinger.En opstilling bringer fundamentale sandheder om et hvilket som helst system frem i lyset. Det viser sig ved den måde, repræsentanterne forholder sig til hinanden.Når vi kan se eller sanse realiterne som de virkelig er, kan vi gøre noget ved det. Vi må afdække problemerne for at finde en løsning.

 

Hvordan foregår en opstilling?

Interview med fokusperson (problemejer) 

Hvad er målet for opstillingen?

Hvad vil du gerne have mere indsigt i når opstillingen er slut?

Udvælgelse af emner til opstilling (personer, begreber, roller, omgivelser)

Udvælgelse af repræsentanter for emner.

Opstilling af nuværende situation. 

Hvordan opleves det at være repræsentant for xx?

Hvordan mærkes det i kroppen: kulde, varme,nervøsitet, følelser, svajen etc.

Intervention i opstillingen – hvordan kan systemet genoprette balancen?

De oprindelige positive intentioner får liv og kan nu støtte helheden på en ny, sand og tidssvarende måde. Deltageren internaliserer nu den nye helhed og integrerer konstellationen som et nyt udgangspunkt.

Vi glæder og til at være sammen med dig på disse aftener

                                                Inge Grethe og Lotte

til toppen af siden

bottom of page