top of page
Figurer til opstilling.jpg
Landlogi_maleøvelse.jpg

Gruppeprocesser relationsarbejde og konflikthåndtering
- Et kursus i Systemisk opstilling

Gruppeprocesser og relationsarbejde

To dages internat

For alle, der arbejder med unge i samtaler eller gruppeprocesser.

Om aftenen tilbydes systemisk opstilling.

Tid og sted
Torsdag den 26.01.23 kl. 10.00, til fredag den 27. 01 2023, kl. 16.00, Stenstruplund Kursuscenter, Jernbanegade 2, 5771 Stenstrup v) Svendborg (lige overfor stationen).

Pris
4.950 kr. + moms inkl. overnatning og forplejning to dage.

Tilmelding
På info@inter-mezzo.dk senest fredag den 13. januar 2023.

.

Formål
Kurset kvalificerer dig til at facilitere dynamiske processer med klassen og med den enkelte elev. Du vil lære metoder, hvor du bruger både kroppen, rummet og bevidstheden til at komme bag symptomerne og ind i kernen af elevens hhv. klassens givne problematik og derved skabe forandring.
Metoderne er effektive og velegnede til at åbne og forsone problematikker, der almindeligvis er vanskelige at få fat på

Indhold
Vi vil arbejde med et systemisk blik på klassen og eleven og lære systemisk opstilling som metode til at eksternalisere problemet. Som metode og mindset kan det bruges i både klasserumsledelse, konflikthåndtering og i samtalen med den enkelte elev:
- eksternalisering i samtalen – hvad, hvorfor og hvordan?
- facilitering af dynamiske gruppeprocesser i klassen – hvordan skaber man et inkluderende læringsmiljø?
- systemisk opstilling som fænomenologisk metode – hvordan skabe bevægelse i det, der er fastlåst?
- positioner i samtalen med eleven og klassen – hvilken position skal jeg indtage som lærer/mentor?
- konflikter i et læringslys – hvad vil konflikten fortælle?

Arbejdsform
Kurset vil være praksisorienteret med oplæg, der omsættes i praktiske øvelser. Vi vil arbejde med udgangspunkt i jeres egne erfaringer, og principperne vil blive demonstreret i praksis. Der vil være en høj grad af deltagerinvolvering og en vekslen mellem individuelt arbejde, øvelser to og to og gruppeprocesser. Deltagerne vil få udleveret skriftligt materiale, hvor metodernes anvendelighed i daglig praksis beskrives.
Kurset har været afholdt for SPS-vejledere, elevcoaches, mentorer og studievejledere samt som overbygning på basisuddannelsen i ‘Den gode elevsamtale’.

Målgruppe
Studievejledere, mentorer, SPS-vejledere, teamlærere og tutorer på alle ungdomsuddannelser.

bottom of page