top of page
skyhimmeltopny
Til Lotte.jpg

Indre lederskab - skabende ledelse

De syv ledelseskvaliteter som udgangspunkt for autentisk ledelse

Datoer 2019-2020:


Modul 1: 3.-4. oktober 2019
Modul 2: 21.-22. november 2019
Modul 3: 23.-24. januar 2020
Modul 4: 18.-19.-20. marts 2020
Modul 5: 28.-29. maj 2020
Modul 6: 20.-21. august 2020
Modul 7: 1.-2. oktober 2020


Tider: Dag 1 kl. 10 til dag 2 kl. 15, med overnatning og fuld forplejning.

Sted: Stenstruplund kursuscenter, Jernbanegade 2 5771 Stenstrup (mellem Odense og Svendborg, tæt ved hovedvejen og to min. fra stationen)


Priser:

Kursusafgift: 27.500 kr. + moms. Early bird pris før 1. maj 25.000 kr. + moms

Overnatning og forplejning:

12.000 kr. inkl, moms I alt 39.500 + moms Early bird pris inden 1. maj i alt: 37.000 + moms

Ved ønske om enkeltværelse: tillæg på 200 kr. pr. nat . Ellers overnatter man på egen hems eller alkove, 4 personer på et 6-mandsrum.

Ledelsesuddannelse på 15 dage fordelt på 7 moduler vil give dig indsigt og redskaber til at lede dig selv som forudsætning for at kunne lede andre.

Med kunsten som reference vil du komme til at arbejde med aspekter af såvel ledelse som livsmestring, der involverer både teoretisk forståelse, oplevelse og praktisk handling.

Du vil lære at forstå og lede dig selv og din organisation ud fra de 7 ledelseskvaliteter, og efterfølgende kune bruge dem som kompas til at navigere i livets og elderskabets kompeksitet.

1. modul: Din indre leder. Ledelseskvaliteterne som kompas til at sætte retning

2. modul: Relationskompetence. At møde den anden

3. modul: Lederen i organisationen som dirigent i fællesskabet.

4. modul, tre dage: På sporet af livsvejen. Biografien bearbejdet igennem 7 kvaliteter

5. modul: Fra indre lederskab til ledelse i praksis. Fællesskabet som udviklingsmulighed.6. modul: Kompas i konflikt, stress og samarbejde

7. modul: Den intuitive leder og det skabende lederskab

Læs mere om de enkelte moduler her

 

Indre ledelse er forudsætning for, at det ydre lederskab kan blomstre. Alverdens ledelseredskaber gør dig ikke nødvendigvis til en god leder. Ledelsesudviklikling er selvudvikling, som må gå hånd i hånd med organisationsudvkling.

Metode og teori: Teoretisk trækker vi på systemteorien og socialøkologien, repræsenteret ved Bernhard Lievegoed, Humberto Maturana, Otto Scharmer, m.fl. Uddannelsen er procesmæssigt bygget op over Scharmers U-teori, og på hvert modul belyses temaet igennem arbejdet med de syv ledelseskvaliteter og socialøkologien. Begreberne omsættes således u åndfuld redskaber og arbejdslivet, og forløbet tilbyder samtidig en individuel udviklingsvej. Vi vil på alle moduler arbejde fænomenologisk og erfaringsbaseret, og veksle mellem oplæg, samtale, øvelser og kunstneriske processer.

 

Vi vil på kurset lave arbejdsgrupper, som vil mødes mellem hvert modul. Ligeledes vil der være praksisopgaver f ra gang til gang. Kurset afsluttes med et mindre praksisprojekt

 

 På kurset lærer du:

- At forstå og anvende de syv ledelseskvaliteter som kompas of redskab i hverdagen,

- At bruge kunstneriske processer som redskab til både forståelse og idegenerering.

-Gennem procesforløb at få tydeligegjort det teoretiske grundlag, så det løftes fra vidensdomænet til erfaringsdomænet, hvorfa det kan omsættes direkte til praksis.

- At finde forudsætningerne for en autentisk ledelsesstil.

Kurset giver dig et frirum til selvinsigt og selvudvikling.

- At bruge de metoder, du møder, på både individ-, gruppe- og organisationsniveau.

 

Vi arbejder i hele forløbet med spørgsmålet som redskab, eksempelvis:

- Hvordan finder jeg en nødvendig ny retning i komplexiteten, der tager hånd om ledelse af både medarbejdere og en dynamisk organisation?

- Hvordan udvikler jeg på samme tid rationelle og intuitive kompetencer til at tage udfordringen op?

- Hvordan balancerer jeg som leder mellem fremblik og tilbageblik, overblik og nærvær?

- Hvordan mobiliserer jeg det bedste i mine medarbejdere?

- Hvordan får jeg i samarbejde med mine medarbejdere synliggjort og virkeliggjort organisationens visioner?

 

bottom of page