top of page
skyhimmeltopny

Tre moduler efterår 2018 med afsæt i:

De 7 ledelseskvaliteter og Teori U.

Åndfulde redskaber i arbejdslivet

Åndfulde redskaber i

arbejdslivet

Kurserne er internat.

Modul 1: Gudenåhuset, Allinggårdsvej 39,8600 Silkeborg.

Model 2 og 3: Landlogi, Marielund, Vestermarksvej 3, 8740 Brædstrup.

Tiderne for alle tre moduler:

Alle kurser starter kl. 12 og slutter den følgende dag kl.15.

Aftenerne inddrages til øvelser, systemisk opstilling og kunstneriske bidrag.

Medbring sengelinned og håndklæde.

 

Pris for alle tre moduler inkl. overnatning og fuld forplejning: Kr. 11.500 + moms.

Pris for et enkelt modul: Kr. 3800 + moms.

Merkur reg./kontonr. : 8401 0001083254.

 

Tilmelding: lotte@juullauesen.dk senest d. 1.september

Early bird pris v. tilmelding inden 1. juli: Kr. 10.500 + moms.

 

   Kursusledere: Jakob Bønløkke og Lotte Juul Lauesen 

Tre moduler efterår 2018 med afsæt i:

De 7 ledelseskvaliteter og Teori U.

  

Modul 1: 17.-18. september: Kompas i kommunikation

Om planetkvaliteterne som redskab i samtalen. Samtalens U-forløb, Den coachende samtale, relationskompetence, den udfordrende samtale, udviklingssamtalen.

 

Modul 2: 1.-2. november: Kompas i konflikt og samarbejde

Planetkvaliteterne i konflikthåndtering, gruppeprocesser, mødeledelse og beslutningsprocessen.

 

Modul 3: 23.-24. november: Kompas til balance   

Planetkvaliteten som redskab til stresshåndtering og egenomsorg. Om bæredygtighed af kræfter og ressourcer.

 

 

Modul 1 - Kompas i kommunikation

 

Når dialogen går i stå, kommer konflikten ind. Dialogen er det, der binder os sammen og bygger bro, og den gode samtale kan blive til samtalekunst. Med udgangspunkt i min bog, Den gode elevsamtale og Heinz Zimmermann, Tale, lytte og forstå vil vi på dette modul arbejde med og træne samtalens mange facetter.

Vi vil se erkendelses- og udviklingssamtalen som en U-proces (Teori U – C.O Scharmer). Vi vil arbejde med planetkvaliteterne i samtalen. Vi vil lære den coachende samtale, den udviklende samtale (medarbejderudvikling), den udfordrende samtale og den spontane samtale.

 

Kursusdag 1: Den coachende samtale. På denne dag vil du lære:

 

 • At Sætte ord og begreber på det, du ved og gør i forvejen

 • At træne de gode spørgsmål

 • At øve anerkendende feedback

 • At lære rammesætning af samtalen

 • Motivation og målsætning

 • Finde faserne i samtalen

 • Spørgsmålstyper- og situationsbestemt tilgang

 • At lytte på flere niveauer

 • De 7 kvaliteter som kompas til samtalen

 

Kursusdag 2: Den udfordrende samtale. På denne dag vil du lære:

 • Forberedelse af den udfordrende samtale

 • Grænsesætning

 • Privat-personligt-professionelt

 • At vende et angreb til en konstruktiv dialog

 • At få sagt det svære

 • At balancere mellem horisontal og vertikal tilgang

 • At lytte bag om

 

 

Modul 2 - Kompas i konflikt og samarbejde

Kursusdag 1: Kompas i konflikt

Vi vil arbejde med skyggesiderne af de 6 kvaliteter, som de viser sig i konflikten, og vise hen til en måde at arbejde med dem på ud fra midten, den syvende kvalitet. Vi vil arbejde med de tre stemmer, VOJ, VOC og VOF i U’et, og sammenholde dem med konflikttrappen, og vise hen til en måde at bruge dem som konstruktive elementer i konfliktløsning, hvor problemet ses som en løsning på det, vi ikke ser. Vi vil arbejde med spørgsmålet som metode til at åbne en låst situation. Vi vil bruge musik, eurytmi og klangskåle og instrumenter i arbejdet, og vi arbejder med en høj grad af deltagerinvolvering

 

På dag 1 vil du få mulighed for:

 • At opdage, genkende og integrere skyggesiderne af de 6 planetkvaliteter

 • At lære greb til og træne den konfliktfyldte samtale

 • At opdage, genkende og integrere de tre ”stemmer” og bruge dem

 • At lære forskellige metoder til konflikthåndtering

 • At lære at bruge systemisk opstilling til konflikter

 • At lære at holde balancen i en konflikt og styrke sit indre lederskab

 • At arbejde med spørgsmålet og de fem kvaliteter som redskab til dette

 

Kursusdag 2: Kompas i kompleksitet – om god mødeledelse, bæredygtige beslutningsprocesser og social kunst

Vi vil på dette kursus arbejde med det, de fleste efterspørger: Hvordan skaber man meningsfulde, konstruktive og dynamiske møder, der tjener et virkeligt formål, og hvor deltagerne går forfriskede fra mødet? Hvordan når vi som ledere og i fællesskab frem til holdbare og bæredygtige beslutninger? Hvordan vores samvær i det sociale får mulighed for at blive til social kunst. Også her vil kunst, klangskåle og musik indgå på kurset.

 

 På dag 2 vil du få mulighed for:

 • At lære at bruge planetkvaliteterne som kompas for mødeforberedelse, mødeledelse og arbejde med kvaliteterne som nødvendige positioner i mødet.

 • At lære tips og tricks til at facilitere et møde så du aktivt bruger kvaliteterne til at skabe dynamik, polaritet, balance og liv.

 • At lære at bruge spørgsmål konstruktivt i mødeledelsen.

 • At arbejde med beslutningsprocessen som et drama i fem akter, og belyse det ud fra konkrete erfaringer.

 • At bruge de 7 kvaliteter i evaluering og feedback.

 • At gå hjem med redskaber, du direkte kan omsætte til bedre og mere udbytterige møder.

Modul 3: Kompas til balance   

 

Stress er et udtryk for ”overforbrug af egne ressourcer” og mangel på bæredygtighed. Hvordan tager vi vare på egne ressourcer og kræfter, og samtidig løfter de opgaver, vi gerne vil? Hvordan finder vi den berømte balance mellem arbejde og familieliv? Bæredygtighed kan i vores livsførelse ses som den enkeltes evne til at leve i et godt ”livsåndedræt, en dynamisk pendlen mellem aktivitet og egenomsorg.

Planetkvaliteterne kan her blive et kompas til at finde balancen:

 

Mellem idealer og ressourcer.

Mellem at give ud og lade op.

Mellem planlægning og improvisation.

 

 På kurset får du mulighed for:

 

 • At fordybe dig, stoppe op og finde balancen.

 • At lære at bruge planetkvaliteterne som kompas til work-life-balance.

 • At genkende symptomerne på og mulige årsager til ubalancen.

 • At lære forskellige metoder til stresshåndtering og – forebyggelse.

 • At undersøge og opleve midtens kvalitet.

 • At lære at bruge systemisk opstilling til at afdække mønsteret i ubalancen.

 • At arbejde med den ottefoldige vej som øvevej til balance.

 • At bruge kunsten som fordybelsesvej.

 • At gå hjem med redskaber og opdagelser, du direkte kan omsætte til bedre balance.

til toppen af siden

Sucess! Besked modtaget.

bottom of page