top of page
Planetkreds billede nyeste
Indre lederskab 2017

At opdage, opleve og omsætte de

7 ledelseskvaliteter

og Teori U

Kom på sporet af kilden til ledelse og livsmestring

Tid:

 Modul 1: 3-4 oktober 2019

Modul 2: 21-22. november 19

Modul 3: 23-24 januar 2020

Modul 4: 18 -19-20 marts 20

Modul 5: 28.-29. maj 2020

Modul 6: 20-21 august 2020

Modul 7: 1.-2.oktober 2020

Sted: Stenstruplund kursuscenter

Jernbanevej 2

5771 Stenstrup

Kursusafgift: 27.500 + moms

Early bird før 1. maj: 25000 + moms

Overnatning og fuld forplejning, økologisk

12.000 kr. inkl. moms

(kan fordeles over to år)

Planetkreds billede nyeste.jpg

Deltagerudtalelser

 

Jeg har med begejstring deltaget i kurset ”Indre ledelse – Skabende ledelse”. Lotte og Jacob er yderst kompetente undervisere, der samtidig evner at skabe en varm og tillidsfuld atmosfære.

Jeg har nydt variationen af arbejdsformer, og som deltager har jeg mærket, hvordan arbejdet åbnede op til mit indre, så jeg hele tiden har følt mig udfordret og inspireret.

Jeg har oplevet stor sammenhængskraft i forløbet, da ”De syv Ledelseshjul” og ”Teori-U” har været gennemgående holdepunkter for alt arbejdet.

Hvis du tror på, at god ledelse begynder i dig selv, så kan kurset varmt anbefales.

Kirsten Benner, Administrativ leder,

Skals efterskole

 

Kurset åbner blikket for planetkræfternes virke i organisationer, i én selv og i andre og stimulerer på den måde både selverkendelse og organisationsforståelse 

Lars Fisker, SU styrelsen samt Flow&You

 

Jeg kan varmt anbefale dette kursusforløb. 

Som kursist følte jeg mig tryg ved at blive gradvist ført ind bag ved det umiddelbart oplevede, ind i en større sammenhæng.  Man mærker at der ligger erfaring og mening bag den måde kurset er skruet sammen, så det understøtter en dybtgående forandringproces, uden at være grænseoverskridende. 

Maja Skau Olsen , Sygeplejerske og terapeut.

 Indre lederskab - skabende ledelse

De syv ledelseskvaliteter som udgangspunkt for autentisk ledelse

 

Ledelsesuddannelse over 7 moduler for alle, der arbejder med mennesker Indre ledelse er forudsætning for, at det ydre lederskab kan blomstre. Alverdens ledelsesredskaber gør dig ikke nødvendigvis til en god leder. Ledelsesudvikling forudsætter selvudvikling og må gå hånd i hånd med organisationsudvikling. 

 • Vi vil lære at anvende en helhedsorienteret forståelsesramme – de 7 arketypiske ledelseskvaliteter som revitaliserer den enkeltes ledelseskompetencer

 • Vi vil lære bevidst at bruge kunstneriske processer som redskab til både forståelse og idegenerering

 • Vi vil gennem procesforløb få tydeliggjort det teoretiske grundlag, så det løftes fra vidensdomænet til erfaringsdomænet, hvorfra det kan omsættes direkte i praksis

 • Vi vil skabe rum for selvindsigt og -udvikling, der er forudsætning for en autentisk ledelsesstil

 • Vi vil arbejde med at skabe bevidsthed på mikro- meso- og makro niveau

Indre ledelse er forudsætningen for, at det ydre lederskab kan blomstre. Alverdens ledelsesredskaber gør dig ikke nødvendigvis til en god leder. Ledelsesudvikling er selvudvikling, som må gå hånd i hånd med organisationsudvikling.

Teoretisk trækker vi på systemteorien og Socialøkologien, repræsenteret ved B. Lievegoed, Maturana, O. Scharmer, m.fl,

Forløbet er procesmæssigt bygget op over U'et, og på hvert modul belyses temaet igennem ledelseskvaliteterne og socialøkologien, således at begreberne omsættes i åndfulde redskaber til arbejdslivet, og samtidig tilbyder forløbet en individuel udviklingsvej.

1. modul: Prolog og helhed: Ledelse fra jeget. Ledelseskvaliteterne som kompas til indre balance

 • Ledelseskompasset. De 7 ledelseskvaliteter: Hvordan leder jeg mig selv?

 • Hvad forstår vi ved jeget? Hvem er den indre leder?

 • Processen igennem Teori U: Om bevidsthed, medmenneskelighed og handlekraft i lederskabet.

 • Spørgsmålet og evnen til at lytte som metodik i ledelse og udvikling.

 • Et metaperspektiv på ledelse, udvikling og livsmestring.

 

2. modul: Polaritet, dualitet og balance. At møde den anden.

 • Relationens betydning i ledelse.

 • Kompas i kommunikation: Dialogen – samtalekunst og evnen til at spørge

 • De 7 kvaliteter i deres ensidigheder

 • Lemniskaten i bevægelsen mellem indre og ydre lederskab.

 • Mentalisering- at kunne sætte sig i den andens sted uden at glemme sig selv

3. modul: Lederen i organisationen som dirigent i fællesskabet.

 • De tre dimensioner i organisationen: den kulturelle, den sociale og den økonomiske

 • Organisationsforståelse i et systemisk perspektiv

 • Organisationers udviklingsfaser.

 • Bevidsthed, empati og mod i lederskabet.

 • Ledelseskompasset - at læse organisationen ud fra ledelseskvaliteterne

4. modul, tre dage: På sporet af livsvejen. Biografien bearbejdet igennem de 7 kvaliteter.

 • At kultivere sine evner og bruge dem i lederskabet.

 • Når fortid og fremtid mødes i nuet  - at slippe det gamle og gribe det nye

 • Organisationers biografier – gentagelsesmotiver og frihed

 • At turde stå overfor det tomme lærred – og træne sin intuition

 • De fire temperamenter i samarbejdet – gaver og opgaver

5.modul: Fra indre lederskab til ledelse i praksis. Organisationen i verden.

 • Ledelseskompasset som sømærker i visionsarbejde og organisationsudvikling.

 • Kompas i kompleksitet: Mødeledelse og det konstruktive møde

 • De fire faser i den gode beslutningsproces. Interessentmodellen

 • Fællesskabets udviklingsvej i spændet mellem det kollegiale og det individuelle

 • At arbejde systemisk: organisationen som svar på et behov i omverdenen

6.modul: Kompas i konflikt, stress og samarbejde

 • Konflikt og stress i et socialøkologisk og systemisk perspektiv

 • Når ide og virkelighed kolliderer: konflikthåndtering

 • Medarbejderpleje som konflikt- og stressforebyggelse

 • Personalesager og den svære samtale

 • Organisatoriske udfordringer som udviklings- og forvandlingsmulighed

7.modul: Den intuitive leder og det skabende lederskab.

 • De 12 dyder som ledemotiver i organisationen.

 • De 7 kunstarter som metaforer for lederskabet.

 •  Jeg selv som skabende leder

 • Moralsk teknik og mestring af de 6 kvaliteter

 • At skabe ny virkelighed i spændingsfeltet mellem tilbageblik og intuition

til toppen af siden

Sucess! Besked modtaget.

bottom of page